شناخت ويژگيهاي شخصيتي و شاكله رواني

هر شخصی ویژگیهای منحصر به فردی از بعد روان‌شناختی و سازوکارهای ذهنی دارد. این ویژگیهای منحصربه فرد زمینه روش زندگی وی، رفتارهای او و حال وی هستند. شناخت این ویژگیها برای مراقبت از خود، درک خویشتن، توسعه رفتاری و بهبود حال درونی بسیار اثرگذار است. هر چه خودمان را بهتر و عمیقتر بشناسیم دلایل ناملموس و ناخودآگاه رفتارهای خود را بهتر میشناسیم و همچنین برداشت دیگران از خودمان را نیز بهتر متوجه میشویم که چرا درباره ما فلانگونه یا فلان طور فکر میکنند. به این ترتیب زمینه تفسیر و تحلیل حالات و رفتارهای خود را می‌یابیم و برای رفتار بهتر و حصول نتایج مطلوبتر میتوانیم خود را مجهز کنیم. {به عنوان مثال وقتی بدانم مدل رهبری ام چگونه است؛ قاعدتاً اگر موقعیت مدیریت ارشد قرار گیرم، خواهم دانست که کدام بخش از ویژگیهای یک رهبر را ندارم و ازاین رو به جای رفتار نمایشی یا رفتار عجولانه سعی میکنم سبک خودم را داشته باشم و بر نقاط قوت خودم تأکید کنم و در نقاط ضعف خودم یاری بجویم.}

فهرست انواع گزارشها تحلیل شخصیتی(چهارچوب ذهنی و رفتاری)

  • تحلیل جامع و عمومی شاکله شخصیت
  • تحلیل حرفه‌ای-شغلی
  • تحلیل اختصاصی برای شغل مدیریتی
  •   تحلیل اختصاصی برای کارآفرینی
  •    تحلیل اختصاصی برای شرایط  عاطفی، اجتماعی و … 
  • تحلیل اختصاصی برای درس خواندن و مسیر یادگیری (برای دانش‌آموزان و دانشجویان) 
  •   تحلیل اختصاصی برای تدریس و آموزش (برای معلمان و اساتید)

بازگشت به صفحه “خدمات شناخت، ارزیابی . تحلیل”