دوره آموزشي تفكر سيستمي، نظريه سيستمها و كاربردهاي آن

ذات شناخت صحیح و قضاوت مناسب و تصمیم بهینه وابسته به کل‌نگری و تسلط سیستمی است. هر انسانی باید تفکر سیستمی را بیاموزد و آن را در تفکر و رفتار خود نهادینه سازد و از آن بهره ببرد. در امر کسب‌وکار و مدیریت که دیگر الزامی انکارناپذیر است. مهارت تفکر سیستمی و دانش مهندسی سیستم‌ها در کلیه امور کسب‌وکار و مدیریت و حتی زندگی کاربرد دارد. متأسفانه از فنون و چهارچوب مهندسی سیستم نه تنها استفاده نمی‌کنیم بلکه اصول و مبانی استفاده از آن را هم نمی‌دانیم. برای موفقیت در عرصه کار و به خصوص مدیریت، مملکت‌داری، جامعه‌شناسی، سرمایه‌گذاری و مهندسی صنایع باید هر فردی مجهز به روش‌های مهندسی سیستمی و تفکر سیستمی باشد. اگر این دانش و مهارت وجود داشته باشد شاکله و جوهر بسیاری از روش‌ها و الگوها نیز در اختیار است. درک بسیاری از مدل‌ها و به خصوص پیاده‌سازی آن‌ها با کمک روش‌های پایه مهندسی سیستم بسیار ساده‌تر است. همچنین ذهنی با ساختار تفکر سیستمی، یادگیری مستمر جزئی از شخصیت حرفه‌ای ما می‌شود

 • توجه: دراین کارگاه امکان سنجش سواد و مهارت سیستمی افراد وجود دارد. همچنین امکان ارزیابی سطح و نوع سیستمی بودن هر شخص قابل تعیین است و ما به ازای آن گزارش ویژه برای هر فرد قابل تهیه است.

محتوای دوره

 • مفهوم و تعریف سیستم
 • درک کل‌نگری و خواص آن
 • نظریه سیستمها (General System Theory)
 • کاربردهای عمومی نظریه سیستمها
 • جایگاه تفکر سیستمی در حل مسأله و مقابله با مشکلات (System Thinking & Problem Solving)
 • فنون و مهارتهای  تجزیه و تحلیل سیستمی
 • تعریف و کاربردهای پویایی سیستمها (System Dynamics)
 • تعریف و کاربرد مدلسازی
 • تعریف و کاربرد شبیه‌سازی
 • تفکر سیستمی در رهبری 
 • تفکر سیستمی در مدیریت پروژه
 • معماری و تفکر سیستمی (System Thinking & Architecture)
 • تبیین نظام‌های مدیریتی مبتنی بر تفکر سیستمی
 • مقدمه‌ای بر مهندسی سیستمها (System Engineering)

بازگشت به صفحه آموزش