دوره آموزشي جامع مديريت منابع انساني

در این دوره تمام زنجیره ارزش و دامنه نظام مدیریت سرمایه‌های انسانی پوشش داده می‌شود.

در این دوره شما با مباحث تکراری و کلاسیک موجود در بازار محتوای مدیریت منابع انسانی کمتر مواجه می‌شوید و نگاه طراحانه و عملگرایانه را بیشتر درمی‌یابید. کلیه ابعاد مدیریت سرمایه انسانی به عنوان یک الگوی جامع منسجم به صورت درونی از یک سو و یکپارچه و اثربخش با سایر نظام‌های سازمانی از سوی دیگر از مزایای مهم این دوره‌ی آموزشی است. بخش بزرگی از مشکل در توسعه سرمایه انسانی یک سازمان مربوط به عدم هماهنگی، تفاهم و یکپارچگی با سایر بخش‌های سازمان است و بخشی دیگر مرتبط با انسجام و بلوغ فرایندهای داخلی مدیریت سرمایه انسانی است. حتی امور اداری که روتین و معمولی به نظر می‌رسد نیاز به ساماندهی جدی و افزایش بلوغ فرایندی دارد، زیرا بر کل نتایج اثرگذار است. در بسیاری از سازمان‌ها که خود را محدود به همین امور نموده‌اند و می‌پندارند این بخش کارایی لازم دارد در حالی‌ که در همین بخش نیز مشکلات جدی وجود دارد و اثرات منفی آن شناخته شده نیست.

چند نکته مهم

 1. به جای عبارت “منابع انسانی” بر “سرمایه انسانی” تأکید شده است. دلیل آن واضح است هر سامانه اجتماعی اعم از سازمان بدون ماهیت انسانی وجود خارجی ندارد. بنابراین مایه و رکن هر سازمانی انسان‌های تشکیل دهنده آن هستند. کاهش هزینه‌ها و افزایش منفعت با گرایش و عملکرد ایشان ممکن می‌شود. از این رو ایشان را نباید صرفاً منبع مادی فرض نمود زیرا عدم توجه به نیازهای متنوع ایشان و تعالی و تجلی ایشان در عرصه کار و زندگی سبب کاهش کارایی و نهایتاً ضعف سازمان و جامعه می‌شود. تفاوت اصلی منبع و سرمایه آن است که منبع تمام شدنی و قابل اندازه‌گیری است اما سرمایه زیادشدنی و هم‌افزایانه است.
 2. بر واژه سازمان تأکید شده است زیرا دوره آموزشی و مدل مرجع توسعه سرمایه‌های اجتماعی نیز توسط ارائه‌دهنده به طور مستقل طراحی و توسعه داده شده است.

در این دوره:

 • خواهیم آموخت که نظام سرمایه انسانی با چه سناریوها و روش‌هایی قابل پیاده‌سازی و البته نهادینه‌سازی است.
 • از مناظر مختلف بلوغ، کیفیت، راهبردی و تعالی، نحوه توسعه و بهبود نظام سرمایه انسانی سازمان بررسی می‌شود.
 • خودمان را برای ایجاد یک سازمان حرفه‌ای آماده می‌کنیم، زیرا سازمان حرفه‌ای بدون نیروی انسانی حرفه‌ای ممکن نیست و جذب و پرورش ایشان نیازمند مدیریت سرمایه‌های انسانی حرفه‌ای است.
 • توجه: دراین دوره آموزشی امکان تعیین سطح بلوغ مدیریت منابع انسانی و همچنین تعیین سطح شرایط عمومی سرمایه های انسانی وجود دارد. به این ترتیب مفاهیم دوره با مثال عینی مستند میشود.

محتوای دوره: 

سرفصلهای این دوره  برای مخاطب خاص حسب نیاز قابل بومی‌سازی(افزایش و کاهش) است تا متناسب با نیازمندی‌ مخاطب باشد. از این رو اگر قرار بر ارائه دوره برای مخاطب خاص باشد طی جلسه‌ای نیازمندی‌ها و شرایط مخاطب دوره، بررسی و سپس محتوای پیشنهاد خواهد شد.

 1. زنجیره ارزش مدیریت سرمایه‌های انسانی
 2. چرخه حیات نظام مدیریت سرمایه‌های انسانی
 3. جایگاه مدیریت سرمایه‌های انسانی در بین سایر نظام‌های سازمانی
 4. معرفی الگوی جامع نظام مدیریت سرمایه‌های انسانی در سازمان
 5. تشریح مدل فرایندی مدیریت سرمایه‎های انسانی 
 6. فرایند بازاریابی و جذب سرمایه‌های انسانی
 7. فرایند استخدام و استقرار
 8. فرایند نگهداشت
 9. فرایند خروج سرمایه انسانی از سازمان
 10. فرایندهای پس از خروج
 11. فنون و روش‌های سنجش و ارزیابی شایستگی
 12. فنون و روش‌های سنجش و ارزیابی عملکرد
 13. چهارچوب ارتقا و مسیر شغلی و نظام رتبه‌بندی
 14. چهارچوب نظام پرداخت، دستمزد و پاداش
 15. فنون و روش‌های ارتقا، توسعه و آموزش
 16. نظام سلامت منابع انسانی
 17. نظام رفاه سلامت انسانی
 18. برندینگ منابع انسانی
 19. ارتباط مدیریت سرمایه‌های انسانی با مدیریت راهبردی و مدیریت تغییر
 20. ساختار سازمانی و طبقه‌بندی مشاغل
 21. معرفی مدل شایستگی، الزامات مدل شایستگی، طراحی مدل شایستگی و کاربردهای مدل شایستگی
 22. بهره‌وری نیروی انسانی
 23. فرهنگ سازمانی و رفتار سازمانی
 24. معرفی مدل بلوغ سرمایه انسانی
 25. الزامات مدل بلوغ سازمانی
 26. اصول رهبری نیروی انسانی
 27. نیروی انسانی ماندن یا رفتن؟ توافق یا تزاحم؟

بازگشت به صفحه آموزش