دوره آموزشي مديريت كيفيت

کیفیت از جمله واژگانی است که بسیار به کار برده میشود و شاید خیلی کم کاربردی شود!!!

دیدهای جزئی و ساده به مفهوم کیفیت، دشمن کیفیت و مدیریت کیفیت هستند.

کیفیت نماد توسعه است. اگر بینش و منش مملکت‌داران و مدیران در خصوص مفهوم کیفیت عمیق و صحیح نباشد، قطعاً نه تنها هزینه‌های گزافی بابت اشتباهات و دوباره‌کاریها و ندانم‌کاریها پرداخت میشود بلکه رضایتمندی و خشنودی عمومی بدون آنکه محسوس باشد دلیلش چیست روز به روز کمتر میشود.

کیفیت، روح کسب‌وکار است. کسب‌وکار اگر بدون کیفیت تداوم یابد، مطمئناً جامعه، مردمان و مشتریان، محسوس یا نامحسوس، صدمات و آسیب‌هایی را تجربه می‌کنند و عملاً به صورت زنجیره‌ای کیفیت سایر محصولات و خدمات وابسته به آن کسب‌وکار کاهش می‌یابد و نهایتاً شاهد یک جامعه بی‌کیفیت خواهیم بود. در چنین جامعه‌ای نامطلوبیت و نارضایتی افزایش می‌یابد و تقلب به صورت سازمان یافته در زنجیره تأمین کالا و خدمات صورت واقعیت می‌یابد. تحقق کیفیت و ارتقای کیفی محصولات و خدمات وظیفه همه ما است و باید به عنوان یک اصل آن را بپذیریم. در این راستا درک واقعی مفهوم کیفیت بسیار مهم است به خصوص برای مدیران، مشاوران و کارشناسان. تعاریف کلاسیک کیفیت و ظاهری دیدن آن دردی از ما دوا نخواهد کرد و از همین رو است نظام مدیریت کیفیت که iSO 9001 نماد آن است برای بسیاری از ما نه تنها معمولی، بلکه پیش پا افتاده محسوب می‌شود و صرفاْ محدود به مستندسازی شده است (البته مستندسازی درست زیرساخت کیفیت است). کیفیت درون تفکر، طرز تلقی، فرهنگ ذهنی و رفتاری و در نوع تربیت ما نهفته است و اگر نتوانیم کیفیت را به معنی واقعی کلمه درک کنیم، بدیهی است شاهد کیفیت مطلوب و مناسب در محصولات و خدمات خود نخواهیم بود. 

 • توجه: دراین کارگاه دوره آموزشی امکان تعیین سطح میزان سواد کیفیت هر فرد وجود دارد.
 • همچنین برای یک سازمان یا بخشی از سازمان این امکان هست کخ سنجش سطح بلوغ کیفی و تهیه پروفایل مرتیط انجام شود.

سرفصل موضوعات کارگاه

 1. درك مفهوم كيفيت و بررسي ابعاد مختلف آن
 2. اهميت مديريت كيفيت در مسائل سازماني و جایگاه آن در نظام مدیریت
 3. مفهوم عمومی و خاص خدمت‌گرايي
 4. مفهوم عرفی و تخصصی مشتري‌ محوري
 5. درك فرايندگرايي از ديدگاه مديريت كيفيت
 6. درك مديريت كيفيت جامع و فلسفه بهبود سازمان بر اساس آن
 7. استاندارد مديريت كيفيت و چگونگي بهره‌مند شدن از آن
 8. معرفي الگوهاي مختلف مديريت كيفيت و تعالي سازماني
 9. برندینگ و کیفیت
 10. کیفیت و تداوم کسب‌وکار
 11. مفهوم کیفیت و تعریف تحلیلی آن
 12. تفاوت و ارتباط کیفیت با بهره‌وری ( Quality vs Productivity)
 13. تفاوت و ارتباط مدیریت کیفیت با مدیریت عملکرد (Qulaity Management vs Performance Management)
 14. مفاهیم پایه مدیریت کیفیت (‌Basic Concepts of  QM)
 15. شرح اصول نظام مدیریت کیفیت (Quality Management System Priciples)
 16. شرح نظریه سه‌گانه کیفیت: مدیریت کیفیت جامع (TQM: Total Quality Management)، بهبود مستمر (CI: Continous Improvement) و مدیریت فرایند (Process Management)
 17. ارتباط کیفیت با بلوغ (Quality vs Maturity)
 18. فرهنگ کیفیت (Quality Culture or Qualified Culture)
 19. روش موفقیت در طراحی، عملیاتی‌سازی و نهادینه‌سازی نظام مدیریت کیفیت (Success in the design, operationalization and institutionalization of QMS

بازگشت به صفحه آموزش