مربيگري و مشاوره

مجموعه خدمات مربیگری و مشاوره برای آماده سازی یک فرد، گروه یا سازمان است که بتواند در یک موقعیت خاص، برای یک مسیر مشخص از جاده زندگی یا فرایند شغلی شایستگی و شرایط لازم را داشته باشد. به عنوان مثال فردی که کاندیدای یک پست مدیریتی است، یا شخصی که میخواهد ازدواج کند، یا جوانی که تاز از مدرسه فارغ شده و به جامعه یا دانشگاه وارد شده است. در حوزه سازمانی نیز اگر یه تیم یاواحدکاری میخواهد بهره‌وری خودش را افزایش دهد یا برای اجرای یک پروژه خاص آمادگی کامل داشته باشد. موارد بسیار زیادی هستند که خدمات مربیگری و مشاوره برایشان مفید است.