كارگاه توسعه سرمايه اجتماعي و مباني تربيت

سرمایه اجتماعی تنها عنصری است که می‌تواند سبب بهروزی و پیروزی یک جامعه یا علت شوربختی و از هم‌گسیختگی یک جامعه باشد. توسعه شخصی و حرفه‌ای شرط لازم است اما شرط کافی درک سرمایه اجتماعی و توجه به آن است. توجه به سرمایه نیازمند چهارچوب مشخص دارد و باید جایگاه و نقش هر عضو جامعه در آن چهارچوب مشخص باشد تا شخص در توسعه و ترقی جامعه نقش خود را ایفا نماید و از مزایای آن بهره‌مند شود.

  • توجه: دراین کارگاه توسعه سرمايه اجتماعي و مباني تربيت انجام شده و پروفایل نتایج آن برای هر فرد تهیه میشود.

سرفصل موضوعات کارگاه

رديفعنوان
1مفهوم سرمایه اجتماعی ابعاد مختلف آن
2اشخاص حقیقی به عنوان سرمایه اجتماعی
3اشخاص حقوقی به عنوان سرمایه اجتماعی
4نهادها و گروه‌های اجتماعی به عنوان سرمایه اجتماعی
5دلایل شکل‌گیری توسعه آگاهانه و هوشمندانه سرمایه اجتماعی
6معرفی چهارچوب جامع مدیریت سرمایه اجتماعی
7راهکارهای توسعه و تربیت نسل جدید برای ساختن آینده‌

بازگشت به صفحه آموزش