كارگاه مديريت فرآيندها و سرويس ها

مفهوم فرایند در هر سازمان، کسب‌وکار و مدیریت به حق از اهمیت خاصی برخوردار شده است. ذات هر کسب‎وکار و سازمانی یا گروه کاری ارائه یک محصول یا خدمت است و به عبارت دقیق‌تر ارزش قابل استفاده را ارائه دهد و فرایند وظیفه تولید این ارزش را دارد. هر فرایند ارزشی را دریافت و ارزشی افزوده را تحویل می‌دهد که اگر چنین نباشد باید آن را حذف نمود و هزینه و منابع را صرف آن نکرد. بنابراین معادل‌سازی کسب‌وکار و سازمان با مجموعه‌ای از فرایند و تعبیر و مدل‏سازی کلیه اجزا در قالب فرایند کاربردی و معنادار است. نظام مدیریت فرایند که عملاً منطبق بر نظام مدیریت کیفیت و مدیریت عملکرد خواهد شد! سازمان را از نظم و انتظام ویژه‌ای برخوردار می‌سازد. طبق نظریه‌ی «یگانگی راه حل» با پیاده‌سازی مدیریت فرایند به سبک صحیح و اصولی به همه وجوه مدیریت دست خواهیم یافت.

 • توجه: دراین در صورت ثبت نام سازمانی شرایط بلوغ فرایند و بلوغ خدماتی قابل سنجش بوده و گزارش تحلیلی مرتبط نیز ارائه میشود

محتوای دوره

 1. مفهوم فرایند و تعریف تحلیلی آن
 2. نسبت فرایند با ساختار
 3. نسبت فرایند با کیفیت
 4. روش مدل‏سازی فرایند و استانداردهای مدل‏سازی فرایند
 5. ارتباط مدیریت فرایند با نرم‌افزارهای کاربردی
 6. مفهوم بهینه‎کاوی (‌Benchmarking)
 7. مفهوم به‌روش (Best Practice)
 8. معماری سازمانی، معماری کسب‌وکار و مدیریت فرایند(ٍEnterprise Architecture, Business Architecture& Process Management)
 9. مهندسی مجدد فرایندهای کسب‌وکار (‌BPR: Business Process Reengineering)
 10. ارتباط مدیریت فرایند با بهبود مستمر (Continuous Improvement& Process Management)
 11. برون‌سپاری فرایندهای کاری (BPO: Business Process Outsourcing)
 12. طراحی فرایندهای کاری در Holdingها
 13. تعریف بلوغ و مفهوم‌سازی بلوغ سازمانی و بلوغ کسب‌وکار
 14. نسبت بلوغ سازمانی با بلوغ فرایندی (Organization Maturity Vs. Process Maturity)
 15. روش ایجاد نظام مدیریت فرایند 
 16. تشریح تفاوت سازمان فرایندگرا به جای کارکردگرا

بازگشت به صفحه آموزش