علاوه بر سایر خدماتی که در بخش های مختلف مرکز به سازمانها و به خصوص به مدیریت ارشد سازمان، مدیریت منابع انسانی و مدیریت برنامه‌ریزی قابل ارائه است؛ یک سری خدمات به طور برای ارتقای نیروی انسانی و نهایتا ارتقای سازمان قابل ارائه است. در لینک زیر توضیحات این خدمات ارائه شده است:

شرح خدمات ویژه سازمانی و فرایندهای سنجش و تحلیل مرتبط

در این وبگاه با خدمات و محصولات مرکز ارزیابی حرفه‌ای آشنا شده و میتوانید شیوه‌ها و رویه‌های ارزیابی، تحلیل و مشاوره را برای استفاده در کاربردهای مختلف و نیازمندی خودتان بیابید. ما همراه شما هستیم تا شما بهترین خدمت ممکن رادریافت نمایید.

فهرست خدمات ارزیابی

دوره‌ها و کارگاه های آموزشی

مربیگری و مشاوره