بر اساس تجربه‌ی فراوان به دست آمده، بر آن شدیم که یک مرکز ارزیابی حرفه‌ای تأسیس کنیم تا به نیازهای گوناگون جامعه در بخشهای مختلف دولتی، عمومی، خصوصی، کسب‌وکارها، آموزشی،  مدیریتی و تربیتی، در بخش ارزیابی و تحلیل ویژگی‌های شخصی، خصوصیات شخصیتی و شایستگیها و مهارتهای مورد نیاز در زندگی و شغل، پاسخ دهیم. ارزیابی شخصیتی و حرفه‌ای در موارد مختلفی کاربرد دارد که از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد؛ استخدام، جانشین‌پروری، پرورش و توسعه‌ی مدیر، توسعه مسیر تحصیلی و شغلی، بهره‌گیری از اشخاص با توانمندی و استعداد خاص، مشاوره روان‌شناسی، و ….  در همین زمینه می‌شود به کاربرد مرکز ارزیابی در توسعه و تربیت نوجوانان و جوانان برای ورود هر چه بهتر به جامعه و محیط کار نام برد. به همین دلیل با تشکیل یک تیم حرفه‌ای و توانمند، انواع ارزیابیها به همراه روشهای تحلیل و نتیجه‌گیری فراهم گشته است. در حل حاضر، آمادگی کامل برای ارائه خدمات به بخش‌های مختلف جامعه و متقضیان هستیم.

 راهی که تا کنون ما رفته‌ایم به سبب ضرورتی بوده است که برای ما اثبات شده است. نیاز جدی ما به خودآموزی، تعالی شخصیتی، تربیت حرفه‌ای و توسعه اجتماعی امری پوشیده و تردیدپذیر نیست. پرسش ما در آغاز راه این بود: “از این همه دانش انباشته و ابزارهای مختلف روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، اندیشه فلسفی و علوم مدیریت، چه بهره‌ای مشخص و هدفمند برای توسعه و ترقی خودمان و کسب‌وکارمان برده‌ایم؟ و آیا اگر اقدامی صورت داده‌ایم، مناسب و متناسب بوده است؟” این چنین شد که مرکز ارزیابی حرفه‌ای تأسیس گشت.

مشاهده محصولات وخدمات–>>