دوره آموزشي مديريت دانش

مدیریت دانش که شاید مدیریت آگاهی تعبیر و ترجمه‌ای برازنده‌تر باشد به ما می‌آموزد که چگونه از نعمت و سرمایه خردمندی و دانشمندی خودمان و دیگران بهره ببریم و در راستای اهداف، رسیدن به شرایط مطلوب یا بهبود مستمر، آن‌ها را به کار بگیریم. ارج نهادن به دانش و آگاهی ارج نهادن به خویشتن و رمز موفقیت است و اگر نسبت به این مسأله حساس نباشیم، به مرور زمان متوجه می‌شویم افرادی شایسته و درخور را از دست داده‌ایم و هزینه‌ای نیز که برای سایرین کرده‌ایم نتیجه و بهره‌وری لازم را برای ما نداشته است. مدیریت دانش (آگاهی)‌رمز مدیریت بهره‌وری، نوآوری و کارآفرینی است.

به قول خیام:    میترسم از آن که بانگ آید روزی       —         کای بیخبران راه نه آنست و نه این

 • توجه: دراین کارگاه دوره آموزشی مدیریت دانش انجام شده و پروفایل نتایج آن برای هر فرد تهیه میشود.

سرفصل موضوعات کارگاه

 • تعریف و ماهیت آگاهی و دانش
 • انواع دانش و آگاهی و طبقه‌بندی کاربردی آن‌ها
 • تفاوت آگاهی(Knowledge)  با دانش (Science)
 • تفاوت آگاهی(Knowledge)  با اطلاعات (Information)
 • ارتباط دانش و آگاهی با کسب‌وکار
 • مفهوم و معنی مدیریت دانش
 • معرفی مدل مرجع مدیریت دانش (فرایند مبنای مدیریت دانش)
 • مدیریت دانش در مدیریت فرایند و مدیریت پروژه
 • ارتباط مدیریت دانش و مدیریت سرمایه‌های انسانی
 • نقش مدیریت دانش در نوآوری و کارآفرینی
 • چگونگی پیاده‌سازی مدیریت دانش: پیشنیازها و شرایط
 • ارتباط مدیریت دانش با مدیریت راهبردی ومدیریت تغییر و هوش سازمانی
 • مدیریت دانش شخصی
 • مفاهیم سازمان یادگیرنده
 • مدیریت دانش و سیستم‌های اطلاعاتی
 • تعریف خبره
 • طبقه‌بندی خبرگان
 • نقشهای دانشی در بافت کسب و کار

بازگشت به صفحه آموزش