مربيگري حرفه اي

مربیگری حرفه‌ای آماده‌سازی فرد برای کسب‌وکار، مهندسی سیستم‌ها، مدیریت، رفتار حرفه‌ای و … است. در این مسیر فرد برای کارآفرینی، مدیریت کسب‌وکار، مشاوره سازمانی، مشاوره مدیریت و مهندسی سیستم‌ها آماده می‌شود و توانمندی و شایستگی‌های مرتبط را به دست آورد. 

مخاطبان اصلی این دوره:

این دوره برای مدیران عامل، وزرا، نمایندگان مجلس، سیاستگذاران، مدیران ارشد، معاونان مدیران عامل، معاونان وزیر، مدیران کل، یا اشخاصی که میخواهند در حوزه های برنامه‌ریزی،مشاوره مدیریت و موارد مشابه فعالیت نمایند مناسب و مفید است.

فرایند مربیگری حرفه اي

ویژگیهای دوره:

  • این دوره حاوی ۹۶ساعت است (زمان ارزیابی اولیه و آزمون‌های پایان دوره، رویه مربیگری و مشاوره  از مدت زمان آموزش مجزا  است)
  • زمانبندی دوره حسب شرایط مخاطبان هماهنگ می‌شود.
  • همراهی مشاوره ای در طول دوره انجام می‌شود.
  • به سبب جنس دوره که «مربیگری» است؛ همراهی، مشاوره، همفکری و مباحثه انجام میشود. بنابراین طول دوره دوازده ماه تعریف شده است که شاید میزان ساعات حضور کمتر از ۱۲۰ ساعت باشد که بخشی از آن برای قسمت آموزشی و ازمونی دوره است و قسمتی برای همفکری  و بحث حضوری. سایر تعاملات مربیگری از راه دور  و بر روی بستر مجازی انجام خواهد.
  • اگر مخاطب دوره امکان حضور در دوره را نداشته باشد، امکان آموزش از راه دور و یادگیری الکترونیکی وجود دارد.
  • گواهی شرکت در دوره به همه افرادی که نمره قبولی از آزمون بگیرند،ارائه می‌شودِ؛ اما گواهینامه موفقیت که «گواهی مربیگری سازمانی و مشاوره سطح یک» است فقط به افرادی اعطاء می‌شود که حداقل ۷۰٪ نمره آزمون‌های پایانی را بگیرند و در «تمرین و ممارست» فعالیت قابل قبول داشته باشند.
  • بخش انتخابی دوره در صورت نیاز با انتخاب به دوره مربیگری افزوده میشود.

بازگشت به مربيگري و مشاوره