مشاوره براي كسب و كار جديد (‌سرمايه گذاري،‌استارتاپ و …)‌

در همه موارد زیر نیازمند شناخت فرد یا تیم و تجزیه و تحلیل از ابعاد مختلف روانی، ذهنی و اجتماعی هستیم:

  • مدیریت یا پشتیبانی از استارتاپ
  • ارائه وام برای سرمایه‌گذاری یا سرمایه‌گذار پرخطر
  • ایجاد یک کسب‌وکار جدید و کار‌افرینی یا ایحاد استارتاپ

به طور کل ویژگیهای ذاتی، مهارتهای نرم، خصوصیات و توان روانی، هوش هیجانی و اجتماعی، حوزه علایق و شاکله ذهنی فرد، در حوزه‌های شغلی و سرمایه‌گذاری، به اندازه‌ی تخصص، تجربه و موارد ملموس مهم هستند و چه بسا مهمتر؛ زیرا اصل مهم در شغل و کسب‌وکار «تداوم و بقا» است و تداوم و بقا نیازمند علاقه، انگیزه، استعداد و توانمندی درونی دارد.

شاید در کوتاه مدت شخصی در شغلی بر اساس شرایط مادی یا جبر زندگی موفق و خوشحال باشد اما اگر شغل وی با ذات و شخصیت وی همخوانی نداشته باشد به مرور زمان کارایی و بهره‌وری وی کم می‌شود و رضایت شغلی نیز کاهش می‌یابد. از سویی اگر شخص در مسیر صحیح شغلی، کار‌افرینی یا سرمایه‌گذاری قرار نگیرد استعدادهای وی نیز مورد استفاده و فایده نخواهند بود و آیا این موضوع به معنی هدر دادن سرمایه‌های انسانی و اجتماعی نیست؟

به عنوان مثال در سرمایه‌گذاری پرخطر با پشتیانی از یک استارتاپ باید شخصیت، مدل و سطح ریسک‌پذیری، مدل استرس و مهارت مدیریت استرس، نوع شخصیت فرد(افراد) از بابت پایداری و شیوه‌ای که نیاز به یاری دارند و بسیاری عوامل دیگر مد نظر باشد و در بررسی مورد سرمایه‌گذاری یا استارتاپ فقط ایده یا موفقیت اولیه یاهیجان اولیه کافی نیست. بلکه شخص یا تیم محوری موضوع نیز بسیار مهم هستند.

فرآيند مشاوره براي كسب و كار جديد

در خصوص ارزیابی و تحلیل: 

  • به صورت پیش‌فرض، در مجموع اگر یک تیم مورد نظر باشد (مثلاً تیم یک استارتاپ، تیم اصلی متقاضی یک وام، تیم مجری یک پروژه، تیم پیمانکار، یک گروه کاری یا اداره در یک سازمان یا شرکت و ….) از ارزیابی گروهی استقاده می‌شود؛ که حسب نیاز برخی بخشهای ارزیابی پررنگ و بخشی کمرنگ و به همین قیاس در تحلیل و ارائه گزارش و اگر شخص باشد یک بسته ارزیابی از روی ارزیابی شخصی انتخاب خواهد شد. نکته مهم طراحی بسته ارزیابی متناسب با نیاز نوع مربیگری است.

در خصوص آموزش و مربیگری: 

  • برای مربیگری ترکیبی از مربیگری شخصی، مربیگری حرفه‌ای و مربیگری گروهی استفاده می‌شود. این ترکیب بر اساس نیاز در هر مورد طراحی می‌گردد.
  • برای آموزش نیز، هر بخش که در آکادمی آروین موجود باشد ارائه می‌گردد و برای سایر آموزش‌ها همراهی و همفکری میشود تا راهکار مناسب و مراجع معتبر انتخاب شود.

بازگشت به مربيگري و مشاوره